Politica de confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal

Data intrării în vigoare: mai 2018

Această Politică de confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare Politica de confidențialitate) se aplică pentru www.moveos.ro deținut și operat de MOVEOS SRL, cu sediul în Loc. Rovinari, Aleea Ciresului, nr. 6, Jud. GORJ, telefon +40268401280, email contact@moveos.ro, avand CUI RO 36290967, inregistrata la ORC Gorj sub nr. J18/467/2017.

Prin această Politică de confidențialitate explicăm modul în care colectăm și utilizăm informațiile, care pot include datele personale pe care le furnizați pe site-ul nostru: www.moveos.ro/.

Am desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor care poate fi contactat la sediul nostru sau prin email la dpo@golegal.ro (menționând în mesaj numele operatorului Moveos).

MOVEOS SRL este specializata in furnizarea de servicii la sediul Beneficiarului. Acest serviciu se realizeaza prin relocarea fortei de munca, in functie de solicitarea clientilor.

Totodată, Operatorul desfășoară și activități de producție de piese auto.

Site-ul www.moveos.ro are rolul de:

 • Prezentarea companiei;
 • Prezentarea echipei și a serviciilor Operatorului;
 • Promovarea serviciilor;
 • Promovarea posturilor disponibile in cadrul companiei;
 • Alte activitati de marketing si publicitate.

Colectare de date

Prin cookie-urile instalate avem acces la următoarele date personale:

 • Țara și zona geografică din care accesați site-ul;
 • Adresa IP a terminalului de pe care accesați site-ul web;
 • Informații despre informațiile căutate pe site;
 • Informațiile pe care le furnizați despre preferințele dvs. de marketing sau atunci când participați la sondaje, concursuri sau chestionare.

Prin intermediul site-ului nostru web putem lansa diverse campanii de informare, concursuri sau cercetări despre diverse oportunități de afaceri și produse. Acestea vor include date generale de identificare (nume, prenume, companie, telefon, adresa de email) si vor fi folosite pentru identificarea persoanei care a completat chestionarul. În cazul concursurilor organizate, datele vor fi folosite și pentru identificarea câștigătorului.

Scopul colectării datelor

Datele dumneavoastră sunt colectate în următoarele scopuri:

 • Statistici : Folosim datele dvs. personale, anonimizate, pentru a identifica modul in care folositi site-ul, completam si administram cererea dumneavoastra privind achizitionarea produselor existente pe site. În general, folosim datele pentru:
 • Activități de marketing : De asemenea, folosim datele dumneavoastră pentru activități de marketing, conform legii. Dacă folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct, cum ar fi buletine informative comerciale și comunicări de marketing despre noi produse și servicii sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs., vom include un link de dezabonare pe care îl puteți utiliza dacă nu faceți acest lucru. Nu vreau să vă mai trimitem mesaje.
 • Analiză, îmbunătățire și cercetare : Utilizăm date personale pentru a efectua cercetări și analize. Putem implica o terță parte pentru a face acest lucru în numele nostru sau avem obligația de a transmite aceste informații instituțiilor acreditate. Putem împărtăși sau dezvălui rezultatele unei astfel de cercetări, inclusiv către terți, într-o formă anonimă, criptată. Utilizăm datele dumneavoastră personale și analitice pentru a ne îmbunătăți serviciile, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și pentru a îmbunătăți funcționalitatea și calitatea serviciilor noastre de călătorie online.
 • Securitatea, detectarea și prevenirea fraudei : Folosim informații, care pot include date personale, pentru a preveni frauda și alte activități ilegale sau care încalcă drepturile de autor sau prevenirea atacurilor cibernetice. În aceste scopuri, datele cu caracter personal pot fi dezvăluite unor terți, precum autorități naționale sau internaționale acreditate de lege sau consultanți externi.

Puteți alege oricând ce date personale (dacă există) doriți să furnizați. Totuși, anumite date personale, cele impuse de lege, sunt strict necesare desfășurării activității, motiv pentru care, în lipsa acestora, nu vă putem oferi serviciul solicitat.

Datele prelucrate în scopuri statistice, de cercetare și analiză sunt date anonimizate, care nu permit în niciun fel identificarea dumneavoastră.

Cum se colectează date

Datele personale sunt colectate prin intermediul site-ului nostru, pe baza preferințelor de utilizare, în timpul vizitei site-ului, prin intermediul cookie-urilor. Pentru mai multe detalii despre Politica privind cookie-urile, vă rugăm să faceți clic aici .

Dacă folosim mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal care produc efecte juridice sau vă afectează semnificativ, vom implementa măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile, inclusiv dreptul de a obține intervenția umană.

Ce categorii de date cu caracter personal procesăm

În general, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât dumneavoastră să aveți control asupra tipului de informații pe care ni le furnizați.

Pe site-ul nostru web este posibil să stocăm și să colectăm informații în module cookie și tehnologii similare, în conformitate cu Politica privind modulele cookie .

Nu colectăm și nici nu procesăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

Transferuri internaționale de date

Nu transferăm date cu caracter personal către țări ale căror legi privind protecția datelor nu sunt la fel de cuprinzătoare ca cele ale Uniunii Europene.

Dacă suntem forțați de circumstanțe să transferăm date cu caracter personal în alte țări din afara Uniunii Europene, ne vom asigura că destinatarii oferă un nivel adecvat de protecție a datelor; prin urmare, vom face aranjamente contractuale pentru a ne asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt încă protejate în conformitate cu standardele europene. Ne puteți cere să vedem o copie a acestor termeni folosind datele de contact de mai jos.

Securitate

MOVEOS SRL urmează proceduri de securitate rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat și utilizarea abuzivă a informațiilor personale. Folosim sisteme și proceduri adecvate pentru a proteja informațiile, inclusiv datele personale. De asemenea, folosim proceduri de securitate și restricții tehnice și fizice pentru a accesa și utiliza datele personale de pe serverele noastre. Numai personalului autorizat i se permite accesul la datele personale în timpul activității sale.

Păstrarea datelor

Vom păstra informațiile dvs., care pot include date cu caracter personal, atâta timp cât este necesar pentru a vă oferi servicii, pentru a respecta legile aplicabile, pentru a rezolva disputele cu orice parte și, în alt mod, dacă este necesar, pentru a ne permite să ne desfășurăm afacerile, inclusiv detecta și previne frauda sau alte activități ilegale.

Toate datele personale prelucrate prin intermediul site-ului nostru web, pe care le păstrăm, vor fi supuse acestei Politici de confidențialitate. Dacă aveți o întrebare despre o anumită perioadă de stocare pentru anumite tipuri de date personale pe care le procesăm despre dvs., vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact incluse mai jos.

Perioadele de păstrare sunt, în general, definite de tipul de cookie utilizat pentru a colecta aceste date. Puteți găsi mai multe informații accesând Politica de cookie -uri.

Opțiunile și drepturile tale

Dorim să controlați modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate de noi. Puteți face acest lucru în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (art. 14-23) în următoarele moduri:

 • Puteți solicita o copie a datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră;
 • Ne puteți informa cu privire la orice modificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră;
 • În anumite situații, ne puteți cere să ștergem, să blocăm sau să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră sau să ne opunem anumitor moduri în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal; și
 • În anumite situații, ne puteți cere și să trimitem datele personale pe care ni le-ați furnizat unei terțe părți.

Dacă folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ în orice moment, sub rezerva legii aplicabile.

Dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza interesului legitim sau a interesului public, aveți dreptul de a vă opune în orice moment utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal numai în conformitate cu legea aplicabilă.

Vă rugăm să ne informați cu promptitudine despre orice modificări sau inexactități ale datelor dumneavoastră cu caracter personal, contactând MOVEOS SRL prin email la: dpo@golegal.ro. Vom rezolva cererea dumneavoastră în conformitate cu legislația în vigoare.

Drepturi vizate

Ne puteti intreba:

 • pentru a confirma dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • pentru a vă furniza o copie a acestor date;
 • pentru a vă furniza alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, pentru ce le folosim, cui le dezvăluim, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți Aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate de aceste informații.

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră personale inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm acuratețea datelor înainte de a le rectifica.

Ne puteți cere să vă ștergem datele personale, dar numai dacă:

 • nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (dacă prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ); sau
 • exercita un drept legal de opozitie; sau
 • au fost prelucrate ilegal; sau
 • avem o obligație legală în acest sens.

Nu avem nicio obligație de a răspunde solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor, deși acestea sunt cele două circumstanțe cele mai probabile în care putem refuza această solicitare.

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai dacă:

 • acuratețea lor este contestată (vezi secțiunea de rectificare) pentru a ne permite să verificăm exactitatea lor; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • nu mai sunt necesare in scopurile pentru care au fost colectate, dar aveti nevoie de ele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
 • V-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea drepturilor noastre prevalează.

Putem continua să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în urma unei solicitări de restricție dacă:

 • avem consimțământul dumneavoastră; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apararea unui drept in instanta; sau
 • pentru a proteja drepturile Moveos.ro sau alte persoane fizice sau juridice.

Ne puteți cere să vă oferim date cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acestea să fie „portate” direct către alt operator de date, dar în orice caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră; și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, dacă considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestui interes.

De asemenea, vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct (inclusiv de profilare), fără a indica niciun motiv, caz în care vom înceta prelucrarea cât mai curând posibil.

Puteți solicita să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, dar numai atunci când acea decizie:

 • produce efecte juridice asupra dumneavoastră; sau
 • te afectează într-un mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică dacă decizia luată în urma luării automate a deciziei:

 • suntem obligați să încheiem sau să încheiem un contract cu dvs.;
 • este autorizat de lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; sau
 • se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit.

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere a protecției datelor sunt următoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.com

Fără a prejudicia dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Întrebări sau plângeri

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile conform acestei notificări, sunteți binevenit să ne contactați prin cerere scrisă sau la: MOVEOS SRL, cu sediul în Loc. Rovinari, Aleea Ciresului, nr. 6, Jud. GORJ, telefon +40 268401280, email dpo@golegal.ro, avand CUI RO 36290967, inregistrata la ORC Gorj sub nr. J18 / 467/2017. De asemenea, puteți contacta autoritatea locală de protecție a datelor dacă aveți întrebări sau reclamații.

Modificări de notificare

Deoarece afacerea noastră se schimbă constant, această Politică de confidențialitate se poate modifica din când în când. Dacă facem modificări semnificative care vă vor afecta (de exemplu, când începem prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe o astfel de prelucrare.