Am reusit!

Ce alții fac în ani, am reușit în săptămâni. E pură realitate, nu un slogan.

Realitatea echipei noastre, de care suntem foarte mândri.

Criza COVID a lovit puternic industria auto, principalul nostru client. Au început să închidă, unul după altul, tot mai mulți producători din acest domeniu.

În fața acestei situații, aveam de ales: plecăm cu toții în șomaj tehnic sau… ne concentrăm să găsim soluții să ajutăm comunitatea în această situație fără precedent și să avem grijă de locurile de muncă ale oamenilor noștri.

Și am ales calea cea grea. Au urmat trei săptămâni de zile și nopți de muncă – de la reutilarea halelor, la regândirea întregului proces de producție, la căutarea de furnizori și recalificarea oamenilor; totul s-a derulat pe repede înainte. Trei săptămâni în care timpul, energia și banii au fost exclusiv dirijate către acest proiect. O persoană optimistă spunea că se poate începe producția unui produs nou în minim 3 luni. Noi am făcut-o în 3 săptămâni!

Încă avem emoții și suntem conștienți că mereu pot apărea surprize. Ni se cer deja zeci de mii de combinezoane. Lucrăm la foc continuu, în 3 schimburi și ne dorim ca după primele două săptămâni de acomodare, să ajungem la o cifră de aproximativ 18 000 de combinezoane pe săptămână. O parte le vom dona. În rest, scopul este să menținem capacitatea de producție a fabricii și totodată să ne onorăm promisiunea făcută gorjenilor – aceea de a fi partenerul lor pentru un viitor stabil.

Ne înclinăm în fața tuturor celor care sunt în prima linie de luptă cu această pandemie.

Suntem optimiști și așteptăm (cu nerăbdare și responsabilitate) ziua în care ne vom putea întâlni din nou fără teamă și restricții.

We made it!

We have managed to do in just three weeks what others do in years! It’s pure reality, not a slogan.

It’s the reality of our team, of which we are so proud.

The COVID crisis has hit hard on the automotive industry – our main customer. More and more producers in this domain closed their business, one after the other.

Faced with these circumstances, we had two options – go on technical unemployment leave or… focus and find solutions to help our community in this never-before seen situation and take care of our employees’ jobs.

And we chose the hard way. We had three weeks of hard work ahead of us. Our activities ranged from re-equiping the production facilities, re-thinking the whole production flow, searching for suppliers and re-qualifying our staff; everything wend on so fast. These were three weeks during which time, energy and money were exclusively guided towards this project. Someone optimistic said production for a new product can start in minimum 3 months. We did it in three weeks!

We are still nervous and aware of the fact that surprises can always occur. The demand for jumpsuits to thousands of pieces already. we work continuously, on three shifts and we wish to reach a number of 18 000 jumpsuits/week after the first two weeks of adaptation. A part of them will be donated. Apart from this, our purpose is to keep the production capacity of our facility and also honour our promise made to the inhabitants of Gorj County – to be their partner for a stable future.

We bow before all who are now fighting in the first line of defence against this pandemic.

We are optimistic and await (impatiently and with responsibility) the day we can all meet again without fear and restrictions.